Over noodlandingen en vluchtroutes

Op geen enkele topografische kaart (een enkele projectie niet meegerekend) kunnen we een rechte lijn trekken tussen twee locaties en ervan uitgaan dat dit de kortste route is tussen de twee punten. Met zeer korte afstanden – zoals binnen een stad – doet het er minder toe, maar voor langeafstandsvluchten tussen of binnen continenten maakt dit veel uit.

Het is bekend dat Platte Aarders hier fouten op maken, al dan niet opzettelijk. Ze presenteren menig ‘bewijs’ voor hun model in de vorm van een misverstand over kaartprojecties. Een voorbeeld van een veelvoorkomende fout zijn noodlandingen van vliegtuigen en de locatie van de uitwijkluchthavens.

Een Platte Aarder aan het (slechte) werk trekt bijvoorbeeld een rechte lijn tussen de vertrekplaats en de bestemming van de onderbroken vlucht en doet dit één keer op een Mercatorprojectie en één keer op een veronderstelde ‘Platte Aarde -kaart’ (vaak is dit een afstandsgetrouwe azimutale projectie). Vervolgens markeert hij de locaties van de uitwijkluchthavens en laat hij zien dat de locatie van de noodlandingen dichter bij de route ligt wanneer deze op de zogenaamde ‘Platte Aarde’ wordt getekend.

Sommige van de vluchten die door Platte Aarders worden misbruikt zijn:

  • China Airlines – van Taipei naar Los Angeles – omgeleid naar Anchorage, Alaska;
  • Cathay Pacific – van Hong Kong naar Los Angeles – omgeleid naar de Aleoeten, Alaska;
  • Qatar Airways – van Chicago naar Doha – vertrok naar Moskou;
  • Emirates – van San Francisco tot Dubai – vertrok naar Moskou;
  • Lufthansa – van Shanghai tot München – vertrok naar Moskou;
  • PIA Pakistani – van Islamabad naar Londen – vertrok naar Moskou.

Toeval? Zij denken althans van niet…

Het is verkeerd om een kaart in de de mercatorprojectie te gebruiken en rechte lijnen tussen twee locaties te beschouwen als de kortste afstand tussen de twee. Om dit te demonstreren, kunnen we een touwtje over een wereldbol spannen. We zien dat de kortste afstand tussen twee locaties op de wereld – of de grootcirkel afstand – niet noodzakelijkerwijs recht is wanneer ze op een mercatorprojectie worden uitgetekend. De Mercator-kaart is niet hetzelfde als een wereldbol. Zoals elk ander type kaart, is het slechts een projectie van onze bolle aarde.

Is het je opgevallen dat alle vluchten die ze noemen vluchten zijn op het noordelijk halfrond? Dat is geen toeval. Als de noodlandingen op het zuidelijk halfrond hadden plaatsgevonden, zou hun zogenaamde ‘Platte Aarde-kaart’ ze niet elke keer kunnen verklaren.