Gravitatiewet van Newton

Isaac Newton formuleerde zijn gravitatiewet die de beweging verklaarde van alle hemellichamen die op dat moment bekend waren. Ook demonstreerde hij dat het dezelfde wet is die ervoor zorgt dat alledaagse voorwerpen naar de aarde vallen.

Newton schreef dat hij de reden voor het fenomeen “zwaartekracht” niet had kunnen achterhalen. Platte Aarders gebruiken zijn uitspraken als ‘bewijs’ dat hij loog en dat hij niets wist over zwaartekracht, en dat dit slechts een verzinsel was. Ze hebben het mis. De zwaartekracht verklaart de beweging van zowel alle hemellichamen als alledaagse voorwerpen. Newton wist gewoon niet wat de oorzaak is.

In 1687 schreef Isaac Newton zijn boek “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” waarin hij zijn bewegingswet, zijn gravitatiewet en de afleiding van Kepler’s wetten van planetaire beweging uitlegde.

In de tweede editie van het boek dat in 1713 werd gepubliceerd, voegde Newton het essay “General Scholium” toe waarin hij zijn beroemde “hypotheses non fingo” (“ik verzin geen hypothesen”) vermeldde. Hij verklaarde dat hij de verschijnselen van de zwaartekracht niet kon achterhalen en hij weigerde te speculeren.

Kortom, Newton wist maar al te goed hoe de zwaartekracht werkt. Hij wist gewoon niet wat de oorzaak ervan was. En alleen omdat hij de oorzaak niet kende, wil dat niet zeggen dat zijn wet van de zwaartekracht onjuist is.