De Platte Aarde-ideologie en de overhaaste generalisatie

Platte Aarders bezondigen zich vaak aan de drogreden van de overhaaste generalisatie. Ze trekken een conclusie uit een zeer beperkte set van gegevens die er niet in slaagt om een gehele populatie weer te geven. Soms komen ze zelfs tot een conclusie op basis van één enkel geval. Dan wordt het de ‘drogreden van het alleenstaande feit’ genoemd.

Meer nog, ze zijn in staat om bewust selectief gevallen uit te zoeken die in hun kraam passen. Ze gebruiken deze om andere gevallen die tegen hun positie pleiten te ontkrachten. Dit heet ‘selectief winkelen’, of Cherry picking in het Engels.

Enkele voorbeelden:

  • Ballonsatellieten bestaan, dus alle satellieten zijn ballonsatellieten.
  • Er zijn kraters die ontstaan zijn door nucleaire explosies, dus alle kraters zijn het gevolg van nucleaire explosies.
  • Glasvezelkabel wordt ingezet in communicatie over een lange afstand, dus alle lange-afstandscommunicatie maakt gebruik van glasvezelkabel.
  • Er is een foto van de aarde die bestaat uit de samenvoeging van vele beelden, dus alle foto’s van de aarde zijn zulke composietfoto’s.
  • Draagbare en mobiele telefoons communiceren via gsm-masten (Base Transceiver Stations), dus alle mobiele telefonie gebeurt via zulke masten.

De logische problemen bij deze uitspraken spreken voor zich. En hoewel iedereen wel eens een denkfout maakt, is de gebruiksfrequentie binnen de Platte Aarde-gemeenschap eerder alarmerend.

Referenties