De kromming van het Bedford kanaal

In 1870 demonstreerde Alfred Russell Wallace, tweede ontdekker van de evolutietheorie, de kromming van de aarde. Dit als antwoord op een door John Hampden georganiseerde wedstrijd om een ronde aarde te bewijzen.

Hampden was een volgeling van Rowbotham, een bekende Platte Aarde influencer van die tijd en auteur van Earth not a Globe. Rowbotham gebruikte eerder het Bedford Kanaal om aan te tonen dat de aarde geen kromming kende. Met het gebruik van een telescoop was hij in staat om van het ene eind van het kanaal een boot waar te nemen die aan de andere eind op het water dobberde.

“De kromming van het Bedford kanaal” verder lezen

Gravitatiewet van Newton

Isaac Newton formuleerde zijn gravitatiewet die de beweging verklaarde van alle hemellichamen die op dat moment bekend waren. Ook demonstreerde hij dat het dezelfde wet is die ervoor zorgt dat alledaagse voorwerpen naar de aarde vallen.

Newton schreef dat hij de reden voor het fenomeen “zwaartekracht” niet had kunnen achterhalen. Platte Aarders gebruiken zijn uitspraken als ‘bewijs’ dat hij loog en dat hij niets wist over zwaartekracht, en dat dit slechts een verzinsel was. Ze hebben het mis. De zwaartekracht verklaart de beweging van zowel alle hemellichamen als alledaagse voorwerpen. Newton wist gewoon niet wat de oorzaak is.

In 1687 schreef Isaac Newton zijn boek “Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica” waarin hij zijn bewegingswet, zijn gravitatiewet en de afleiding van Kepler’s wetten van planetaire beweging uitlegde.

In de tweede editie van het boek dat in 1713 werd gepubliceerd, voegde Newton het essay “General Scholium” toe waarin hij zijn beroemde “hypotheses non fingo” (“ik verzin geen hypothesen”) vermeldde. Hij verklaarde dat hij de verschijnselen van de zwaartekracht niet kon achterhalen en hij weigerde te speculeren.

Kortom, Newton wist maar al te goed hoe de zwaartekracht werkt. Hij wist gewoon niet wat de oorzaak ervan was. En alleen omdat hij de oorzaak niet kende, wil dat niet zeggen dat zijn wet van de zwaartekracht onjuist is.

Admiraal Byrd: “Een gebied zo groot als de Verenigde Staten, aan de andere kant van de Zuidpool”

Volgens de meeste Platte Aarders bestaat er niet zoiets als het continent Antarctica. In hun verbeelding is Antarctica geen continent, maar een lang uitgestrekte ijsmuur die de Aarde omsluit. Zonder hiervoor enig bewijs te leveren, zoeken ze her en der naar citaten zonder context om hun idee te onderbouwen. Een van deze misbruikte citaten is er een van admiraal Byrd:

“Vreemd genoeg is er vandaag de dag in de wereld nog steeds een gebied zo groot als de Verenigde Staten, dat nog nooit door een mens is gezien. En dit ligt voorbij de pool, aan de andere kant van de Zuidpool vanaf Little America.”

Je kan het oorspronkelijke interview hier bekijken:

‘Little America’ is de operatiebasis in Antarctica.

Platte Aarders houden ervan zaken te overdenken en vanwege hun gebrek aan kennis wordt Byrd’s verklaring geïnterpreteerd dat er landen zijn achter deze ijsmuur en dat ‘de machten’ deze landen voor ons verborgen houden. ‘De machten’ exploiteren deze landen in het geheim voor hun eigen doel en bewaken elke centimeter ervan.

Dit is een leuk verhaal en een niet-kritisch persoon zou het zelfs als realiteit kunnen beschouwen. Maar als we goed kijken naar een kaart van Antarctica en we de locatie van Little America en de Zuidpool markeren, is het niet moeilijk te zien wat admiraal Byrd in gedachten had.

Ten tijde van Byrd was de andere kant van Antarctica nog niet verkend. Iedereen die een voet op Antarctica zette, begon zijn reis vanaf vrijwel dezelfde kant van Antarctica als Byrd deed: de Ross Ice Shelf. Niemand had het vanaf de andere kant gedaan.

De andere kant van Antarctica was in die tijd nog niet verkend. Dit was waar Byrd naar verwees. En rekening houdend met ijsplaten, is het gebied praktisch even groot als de Verenigde Staten.