De Platte Aarde-ideologie en de overhaaste generalisatie

Platte Aarders bezondigen zich vaak aan de drogreden van de overhaaste generalisatie. Ze trekken een conclusie uit een zeer beperkte set van gegevens die er niet in slaagt om een gehele populatie weer te geven. Soms komen ze zelfs tot een conclusie op basis van één enkel geval. Dan wordt het de ‘drogreden van het alleenstaande feit’ genoemd.

“De Platte Aarde-ideologie en de overhaaste generalisatie” verder lezen

Vorm boven inhoud

Vaak wordt in een discussie belang gehecht aan de manier waarop een argument wordt gepresenteerd, terwijl men het argument zelf negeert of marginaliseert. Platte Aarders wijzen vaak een argument van de hand enkel en alleen omwille van de manier waarop het gebracht wordt. Ze verkiezen de vorm boven de inhoud en begaan zo een denkfout.

“Vorm boven inhoud” verder lezen

De schuld van CGI (deel 2)

Een andere CGI-gerelateerde denkfout die regelmatig wordt gepleegd door Platte Aarders heeft volgende algemene vorm:

  • Observatie: er bestaat geen foto of video van het object ‘X’ dat niet met CGI is gemaakt.
  • Conclusie: ‘X’ bestaat niet in het echt.

Dit is om twee redenen ongeldig:

  • Zelfs als niemand er een foto van heeft gemaakt, is een echt object nog steeds echt.
  • Het uitgangspunt zelf kan ongeldig zijn wanneer de maker van de denkfout niet op de hoogte is van het bestaan van een echte foto van het object.

“De schuld van CGI (deel 2)” verder lezen

De schuld van CGI (deel 1)

Een logische denkfout die vaak wordt gepleegd door de slachtoffers van de Platte Aarde-ideologie is CGI-gerelateerd. CGI (computer-generated imagery) is het gebruik van computers om realistische afbeeldingen of video’s te maken.

 

Omdat deze denkfout veel voorkomt binnen de Platte Aarde-kringen, zullen we dit ‘beroep doen op CGI’ noemen. Het argument heeft de algemene vorm:

  • Observatie: een foto of video van een object ‘X’ is gemaakt met CGI
  • Conclusie: ‘X’ bestaat niet in de echte wereld

Dit is een misvatting omdat het niet onmogelijk is om een ​​CGI-afbeelding of video van een echt, bestaand object te maken.

Wanneer bijvoorbeeld een afbeelding van een satelliet in de ruimte wordt getoond, zullen sommige Platte Aarders snel de foto afdoen als CGI. Meestal is dat ook zo, omdat het praktisch onmogelijk is om een foto van acceptabele kwaliteit van een satelliet in zijn baan te maken (dit moet dan vanaf de aarde gebeuren, want geen enkele satelliet maakt selfies). Maar is het juist om aan te nemen dat de satelliet op de foto in werkelijkheid niet bestaat? Overduidelijk niet.

We komen het gebruik van CGI dagelijks tegen in afbeeldingen en video’s. Maar omdat slachtoffers van de Platte Aarde-ideologie vaak emotioneel zijn georiënteerd, heerst hun gevoel over hun logica. Hierdoor kunnen ze niet langer de juiste logische conclusies trekken met betrekking tot de vorm van de aarde.

Aan de andere kant denken Platte Aarders soms dat andere mensen hun ideologie weigeren te accepteren, simpelweg omdat elke ‘afbeelding’ van een Platte Aarde is gemaakt met CGI (als we dit althans CGI kunnen noemen). Ook dit is een verkeerde redenering; er zijn natuurlijk meerdere bewijzen voor de echte vorm van de aarde.

Het gevolg bevestigen

Deze denkfout is een specifieke versie van de formele drogreden ‘bevestigen van het gevolg’. Het bijbehorende argument heeft de algemene vorm:

  • P → Q: als het object in een foto of video niet echt is, wordt de foto of video gemaakt met CGI.
  • Q: een foto of video is gemaakt met CGI
  • ⊢ P: het object in de foto of video is niet echt.

De conclusie is ongeldig, want als Q waar is, is P niet noodzakelijk waar.