De Amazone stroomt niet omhoog

De Amazone stroomt nooit bergopwaarts. Of met andere woorden, het klimt nooit naar een locatie die verder weg ligt dan het centrum van de aarde.

Platte Aarders echter beweren vaak dat wanneer de aarde bolvormig is, de Amazone bergopwaarts zou moeten stromen om de kromming van de aarde te overwinnen. Ze hebben het mis. Water stroomt naar een lager potentiaal, naar een lager niveau ten opzichte van zeeniveau. De Amazone stroomt in haar hele loop constant naar een niveau dichter bij zeeniveau als gevolg van de zwaartekracht. Zij mondt uit in de Atlantische Oceaan, het laagste potentiaal in het Amazonebekken.

Platte Aarders denken dat wanneer water in een kleine container een plat oppervlak vormt, dit ook op grote schaal zal gebeuren, hoe breed het oppervlak ook is. Alweer hebben ze het mis. Het oppervlak van water in rust vormt een bolvormig oppervlak dat ongeveer dezelfde afstand heeft tot het zwaartepunt van de aarde. Het lijkt echter vlak omdat onze planeet enorm groot is en de waargenomen portie water vaak erg klein is.

Referenties